ระยอง-เทศบาลนครระยอง เตรียมปรับปรุงตลาดวัดลุ่มให้มีความเป็นระเบียบและถูกสุขลักษณะ หลังไฟฟ้าซ็อตแม่ค้าและหนุ่มเข็นผักเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานประชุมเตรียมปรับปรุงตลาดหน้าวัดลุ่ม เขตเทศบาลนครระยอง โดยมี นายธนิต อังควินิจวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง และนายธัชพล เอี่ยมงาม ปลัดอำเภอเมืองระยอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลตลาด และตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดวัดลุ่ม เข้าร่วมประชุม เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางในการปรับปรุงตลาดดังกล่าว หลังสภาพตลาดไม่มีความเป็นระเบียบและยังไม่ถูกสุขลักษณะของตลาด และล่าสุดเกิดเหตุไฟฟ้าช็อตแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงและหนุ่มชาวกัมพูชาเข็นผักในตลาดดังกล่าวเสียชีวิต
นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ชี้แนะเรื่องการปรังปรุงตลาดดังกล่าว ให้มีความเป็นระเบียบและถูกสุขลักษณะ โดยให้ทางเทศบาลนครระยองหาแนวทางความเป็นไปได้ หลังมีแม่ค้าและคนงานในตลาดถูกไฟฟ้าซ็อตเสียชีวิต ซึ่งตรงกับความต้องการของเทศบาลที่คิดไว้นานแล้วว่าจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยมีแบบแปลนตลาดที่จะพัฒนาปรับปรุงไว้แล้ว เบื้องต้นได้มีการทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งพร้อมและยินยอมที่จะปรับปรุงตลาดให้ดีขึ้นและถูกสุขลักษณะ โดยจากนี้ไปเทศบาลนครระยอง จะหาแนวทางช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าช่วงการปรับปรุงให้กระทบน้อยที่สุดโดยให้สามารถขายของได้วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.