อำเภอลืออำนาจดำเนินโครงการ”ปลูกผักปลอดภัย”ปลูกผักสวนครัว เพื่อแบ่งปันและนำร่องปฏิบัติการ 90 วัน ณ.บ้านพักนายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ    วันที่ 18 เมษายน 2563  เวลา 08.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ  ปลูกผักสวนครัวในกระบะยางรถยนต์ภายในบริเวณบ้านพักนายอำเภอ เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับกำลังพลฝ่ายปกครอง ทั้งนี้ยังได้จัดพื้นที่บริเวณหน้าบ้านพักนายอำเภอลืออำนาจ จัดทำโครงการ”ปลูกผักปลอดภัย”ปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสู้ภัย covid -19 เป็นการจัดตั้ง”ธนาคารเมล็ดพันธ์ุ” เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนที่สนใจ ปลูกผักสวนครัวแต่ยังขาดเมล็ดพันธ์ุ ได้นำไปเพาะปลูกในครัวเรือนไว้กินเอง และแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้กับผู้อื่น เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมอบหมายให้นายชัยชาญ บูชาเดช พัฒนาการอำเภอ และทีมงาน เป็นผู้ดำเนินการ เป็นแบบอย่างให้กับชุมชน ทั้งนี้นายบรรจง ชินแสน เกษตรอำเภอเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ 
 

ทั้งนี้อำเภอลืออำนาจ กำหนดจัดกิจกรรม qick win วันพุธที่ 22 เมษายน 63 ณ.แปลงผักหน้าบ้านพักนายอำเภอลืออำนาจ

     
ภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.