อุทัยธานี-เตรียมจัดทีม อสม.กว่า 6,000 คน ออกเยี่ยมเยียนประชาชนเป็นรายครัวเรือนในทุกพื้นที่

จ.อุทัยธานี  เตรียมจัดทีม อสม.กว่า 6,000 คน  ออกเยี่ยมเยียนประชาชนเป็นรายครัวเรือนในทุกพื้นที่  ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมจ้างงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ออกบันทึกข้อมูลระบบการติดตามสภาวะการแพร่เชื้อโควิด ในระดับพื้นที่

วันนี้ (17 เม.ย.63) ที่ห้องประชุมอู่ไท ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ประชุมร่วมกับ นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ และนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการออกเยี่ยมเยียนประชาชนเป็นรายครัวเรือน ในทุกพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้กำลังใจ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ในพื้นที่

โดยจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ อบจ.อุทัยธานี ,สำนักงานสาธารณสุข ,ฝ่ายปกครอง ,ปภ.จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมนำเจ้าหน้าที่ อสม.กว่า 6,000 คน จัดทีมออกเยี่ยมเยียนประชาชนทั้งจังหวัดกว่า 320,000 คน เป็นรายครัวเรือนในทุกพื้นที่ ทั้ง 642 หมู่บ้าน 70 ตำบล 8 อำเภอของจังหวัดอุทัยธานี โดยจะเริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน นี้ เป็นต้นไป  เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งผู้ขาดโอกาส และผู้ว่างงาน หรือตกงาน  ตามระเบียบของทางราชการ  รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชนด้วยขณะเดียวกัน อบจ.อุทัยธานี เตรียมจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อออกบันทึกข้อมูลระบบการติดตามสภาวะการแพร่เชื้อโควิด-19 ในระดับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเก็บข้อมูลชื่อ-สกุล เพศ อายุ สัญชาติ การแจ้งข้อมูลรายงานตัว การเฝ้าระวัง อุณหภูมิร่างกาย และรายละเอียดอาการมีไข้ เจ็บคอ ไอ อ่อนเพลีย อื่น ๆ ของประชาชนทั้งจังหวัด โดยจะออกปฏิบัติงานพร้อมกับการลงพื้นที่ของ อสม. ในครั้งนี้ด้วย 

ข่าว : ส.ปชส.อุทัยธานี นายสำเนา ทองศรี รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.