ราชบุรี ข่าว - ราชบุรี ดำเนินคดีฝ่าฝืนเคอร์ฟินแล้ว 6 ราย

"ผบก.ภ.จว.ราชบุรี" เผย จ.ราชบุรี หลังประการใช้เคอร์ฟิวสามวัน มีผู้ฝ่าฝืนถูกจับดำเนินคดีแล้ว 6 ราย ไม่มียกเว้น ฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือ จนท. เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้โดยเร็ว

    เมื่อวันที่ 6 เม.ย.63 พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผบก.ภ.จว.ราชบุรี เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.ราชบุรี ว่า สถานการณ์หลังจากมีการประกาศข้อกำหนดเพิ่มเติม ห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 22.00–04.00 น. หรือ เคอร์ฟิว นั้น ในคืนวันที่ 5 เม.ย. ถึงเช้าวันที่ 6 เม.ย.63 ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนท.มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และชุดสายตรวจร่วมทั่วทั้งจังหวัดราชบุรี มีการตรวจค้นบุคคลในช่วงเวลา22.00–04.00 น. จำนวน 121 คน ตรวจค้นยานพาหนะจำนวน 96 คัน ส่วนใหญ่พบว่าเป็นผู้ที่มีเหตุผลและความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานในการขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค ขนส่งสินค้าทางการเกษตร การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์

    และยังจับกุมผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ภ.จว.ราชบุรี รวม 6 ราย ทั้งหมดถูกส่งตัวฟ้องศาลของวันรุ่งขึ้น โดยตั้งข้อกล่าวหาออกนอกเคหะสถานระหว่าง 22.00 น. ถึง 04.00 น. โดยไม่ได้รับการยกเว้นหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และขอฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดและให้ความร่วมมือกับ จนท. เพื่อควบคุมป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดราชบุรีให้ได้โดยเร็ว

สุจินต์ นฤถัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.