อำเภอเก้าเลี้ยวนำข้าวสาร 5 ตันลงพื้นที่แจกประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการกักตัว14วัน เผยทยอยลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมป้องกันโควิด-19 ทั้ง 397 คน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม  เข้าแจกจ่ายกับประชาชนที่อยู่ระหว่างการกักตัว 14 วัน  พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนสอบถามอาการความเป็นอยู่ระหว่างการกักตัวเองอยู่กับบ้านว่ามีอาการไข้หรือมีอาการเสี่ยงต่อการเกิดโรคโควิด-19 หรือไม่ ล่าสุดทุกคนที่อยู่ระหว่างกักกันตัวเองมีสภาพร่างกายที่ปกติดี  และอยู่ในความดูแลของแพทย์จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  เจ้าหน้าที่อสม.และครอบครัวอย่างใกล้ชิด  จากการเปิดเผยของนายรัฐพล  ธุระพันธ์  นายอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่า  ข้าวสารปริมาณ 5000 กิโลกรัม  ได้รับบริจาคมาจากบริษัทกล้าแกร่ง จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อให้ทางอำเภอนำมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ในขณะที่มีบางส่วนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน
โดยล่าสุดพบว่ามีจำนวนกลุ่มเสี่ยงผู้ที่กักตัวเองอยุ่กับบ้านเป็นระยะเวลา 14 วันนั้นมีทั้งหมด 397 คน  ซึ่งทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทยอยเดินทางเยี่ยมเยียนและนำข้าวสารเข้าไปแจกจนครบทุกคน

อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.