กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าว ผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของ กองทัพภาคที่ 3 ณ ค่ายจิรประวัติ มณฑลทหารบกที่ 31 จังหวัดนครสวรรค์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 17 เมษายน 2563 ที่ ร.4 พัน.1 ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พ.อ. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และ พ.ท. ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และ พ.อ.นพ.วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน อายุรแพทย์ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แถลงข่าวผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของ กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยมีผลสรุปการทำงานที่ผ่านมา ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 4 ประเด็น คือ
1. กองทัพภาคที่ 3 กับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แม่ทัพภาคที่ 3 จึงมอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ ดำเนินการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของกำลังพลและครอบครัว ดังนี้.-
1.1. การมอบอาหารแก่ประชาชน โดยให้นำรถครัวสนาม บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อีกทั้งยังมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสมทบทั้งเงินบริจาคและวัตถุดิบ เพื่อนำมาประกอบอาหาร แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้จัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้ที่เดินทางมารับอาหาร และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างทำความสะอาดมือ และจัดให้เข้าแถวเป็นระเบียบโดยต้องเว้นระยะห่างทางสังคม
1.2. การจัดกำลังทหารในการตั้งจุดตรวจร่วม จำนวน 54 จุด, สายตรวจร่วมตามเส้นทางและพื้นที่สำคัญ จำนวน 29 เส้นทาง ใช้กำลังพลสารวัตรทหาร จำนวน 332 นาย มีผลการจับกุมผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวม 232 คน
1.3. การจัดสร้างตู้ความดันลบ เพื่อสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลทหารในพื้นที่ ปัจจุบันได้จัดทำและส่งมอบให้แก่หน่วยแล้วจำนวน 12 ตู้ อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 11 ตู้ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา หน่วยได้เชิญวิทยากรจากทางกรมแพทย์ทหารบกและวิศวกรผู้พัฒนาระบบมาอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยเพื่อนำไปขยายผลต่อไป
2. โครงการทหารพันธุ์ดี กับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานกระแสรับสั่ง “ให้โครงการทหารพันธุ์ดี และชาวบ้านรอบค่าย ปลูกผักและเลี้ยงปลาโครงการต่างๆ ของชัยพัฒนา ขายผักให้ประชาชน ราคาถูก” ในการนี้ “โครงการทหารพันธุ์ดี” ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จึงได้นำผลผลิตของโครงการฯ ออกจำหน่าย ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และขอบคุณที่นำมาจำหน่ายถึงหน้าบ้านในราคาถูก เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นอย่างดี
3. การจับกุมผู้ฝ่าฝืนพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ตามที่รัฐบาล ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีข้อกำหนดตามกรอบพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 แล้วนั้น
เพื่อควบคุมมิให้มีการกักตุนสินค้า ซึ่งจําเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน และป้องกันมิให้เกิดภาวะขาดแคลน อันจะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของประชาชน และการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน
4. การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
ตามที่ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่


อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.