3 วัดจังหวัดชลบุรี เข้ารับประทานสิ่งของจากสมเด็จพระสังฆราช เพื่อนำไปตั้งโรงทานให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

จากการดำเนินการจัดโรงทานเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ตามดำริของ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ให้วัดช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน โดยในวันนี้ (19 เม.ย.63) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมอบให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  ประทานสิ่งของได้แก่ ข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค กัปปิยภัณฑ์ เพื่อไปตั้งโรงทานสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยในวันนี้จังหวัดชลบุรีได้เข้ารับสิ่งของประทาน จำนวน 3 วัดได้แก่่ วัดสามัคคีบรรพต
ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และวัดนาลิกวนาราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรีภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/สถานีโทรทัศน์ช่อง 13 สยามไทย 0825313717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.