อุทัยธานี - เจ้าอาวาสวัดท่าซุง คล้องสร้อยคอมอบวัตถุมงคลให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า พร้อมมอบเสบียง สนับสนุนงานควบคุมและดับไฟป่าห้วยขาแข้ง เป็นครั้งที่ 2 ของรอบปี

วันนี้ 5 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น.  ณ พระมหาวิหาร 100 ปี พระราชพรหมยาน วัดจันทาราม(ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสฺทโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม(ท่าซุง) ในนามองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ  ถาวโร  เป็นองค์ประธานมอบเสบียงยังชีพให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมและดับไฟป่า  เพื่อนำไปใช้ในการปฎิบัติงานควบคุมและดับไฟป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซี่งเป็นผืนป่ามรดกโลกที่มีความสำคัญและมีค่ายิ่ง ที่ขณะนี้สภาพพื้นที่ยังมีความแห้งแล้ง พบว่ายังมีไฟป่าเกิดขึ้นมาใหม่มาตลอด และเจ้าหน้าที่ยังคงเข้าไปปฎิบัติงานในป่าอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา
 
โดยมีหัวหน้าหน่วยงานที่เกียวข้องกับการควบคุมและดับไฟป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยงาน เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมนายธานี  วงษ์นาค หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง นายมนู  สะปิยะพาณิชย์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาปันโส- มโนราห์  นายสกล  กุลมะลิวัลย์  หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยแม่ดี  สิ่งของที่ส่งมอบ รับมอบ มี 7 รายการ ตามจำนวน ประกอบด้วย

 ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ เกรดพรีเมี่ยม กระสอบละ 15 กิโลกรัม รวม 20 กระสอบ (300 กิโลกรัม)ข้าวหอมมะลิหุงสุก จำนวน 50 ลัง ลังละ 48 กระป๋อง รวม 1,920 กระป๋อง บะหมื่สำเร็จรูป 3 ลัง รวม 540 ซองปลากระป๋อง 4 ลัง รวม 480 กระป๋อง ปลาทูเค็มหอม  จำนวน 50 กิโลกรัม น้ำปลาอย่างดี  จำนวน 20 แกลลอน รวม 100 ลิตร และ น้ำดื่มสะอาด  จำนวน 30 แกลลอน รวม 150 ลิตรการมอบเสบียง สนับสนุนงานควบคุมและดับไฟป่าห้วยขาแข้ง  ของมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ  ถาวโร (วัดท่าซุง) ในครังนี้เป็นการส่งมอบครั้งที่ 2 ของรอบปี 2563 โดยในครั้งแรกได้ส่งมอบให้เมื่อวันที่​ 16 กุมภาพันธ์​ 2563​  ภายใต้โครงการ​พระสงฆ์​ช่วยงานป่าไม้​ "เสริม​สร้าง​รักษ์​ผืนป่า​ มรดก​โลก​ห้วยขาแข้ง​ จังหวัดอุทัยธานี​" โดยมีนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง​ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้แทน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมารับมอบ

ในการนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ให้กำลังใจหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ ทั้ง 3 หน่วยงาน พร้อมแจ้งว่า วัดท่าซุงและญาติโยม ขอเป็นแนวหลัง คอยสนับสนุนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกๆ นาย ให้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าให้สำเร็จและปลอดภัย โดยก่อนกราบนมัสการลา ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ได้เมตตาคล้องสร้อยคอมอบวัตถุมงคลให้กับเจ้าหน้าที่ทุกนายที่มา เพื่อบำรุงขวัญและสร้างกำลังใจในการทำงานสู้กับไฟป่าให้สำเร็จโดยเร็วและแคล้วคลาด ปลอดภัย


โดยงานในวันนี้ มีนางนวลศศิธร  ศุภกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ประสานและร่วมรับมอบ-ส่งมอบ

นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์)ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.