หน่วยปฏิบัติงานในการป้องกันและระงับยับยั้ง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอแม่วงก์ ชุมตาบง และแม่เปินวันที่ 15 เมษายน 2563 เมื่อเวลา 9.30 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและระงับยับยั้ง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พ.ต.อ.สุทธินันท์ คงแช่มดี ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมในการตรวจเยี่ยมในการปฏิบัติงาน ในการป้องกันและระงับยับยั้ง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิท-19) ซึ่งมีแนวโน้มมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดการ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดได้ตั้งทีม ลงพื้นที่ตรวจ การปฏิบัติงานในการป้องกันและระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้นซึ่งในวันนี้ คณะตรวจเยี่ยมได้ลงพื้นที่อำเภอแม่วงก์ ชุมตาบง และแม่เปิน โดยคณะได้ติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละอำเภอโดยภาพรวม และมอบนโยบายการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติ การวางแผนปฏิบัติงาน 90 วันในการปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน และได้ฝากเตือนหัวหน้าชุดปฏิบัติงานทุกชุด ในการเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ของตัวเอง หลังจากนั้น นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะได้เดินทางมาที่ โรงพยาบาลแม่วงก์ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลแม่วงก์ พร้อมกับมอบเครื่องมือแพทย์ (กล่องอะคีลิค ป้องกันละอองฝอยที่ออกมาจากตัวคนไข้) ให้กับโรงพยาบาลแม่วงก์ และเดินทางมายัง รพ.สต.บ้านหนองไม้ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ และ รพ.สต. บ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ตามลำดับ

!!!!อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.