จังหวัดนครสวรรค์มอบเครื่องอุปโภค บริโภค บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอโกรกพระ และ อำเภอเก้าเลี้ยว

เวลา 14.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  ณ ห้องโถง ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ จำนวน 100 ชุด โดยมีผู้แทนจากชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล เป็นผู้แทนเข้ารับมอบถุงยังชีพ
หลังจากนั้น นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เดินทางมายังอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่มีผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. เป็นตัวแทนในการรับมอบ
ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการส่งมอบถุงยังชีพลงสู่พื้นที่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2663 เป็นต้นมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเฉพาะผู้ที่ เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งมีความเดือดร้อนจริงๆ ให้ได้รับการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนจริง ให้ครบทั้ง 15 อำเภอเร็วๆ นี้

ภาพข่าว อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.