"เก้าเลี้ยวติวเข้ม" ตั้งด่านคักกรองโรคติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างเขตติดต่อ อ.เก้าเลี้ยว กับ อ.ชุมแสง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 16.30 นาฬิกา นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ กับคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด ได้ข้อสรุปในที่ประชุมว่า  พื้นที่ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ถือได้ว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเชื้อโควิด 19 สืบเนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อแล้ว 3 ราย จึงได้สั่งให้มีการตั้งจุดตรวจรอยต่อกับ อำเภอชุมแสง 2 จุด คือจุดที่ 1 บ้านป่ายายมุ้ย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว ติดต่อกับบ้านดอนสะนุ่น ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง ส่วนจุดที่ 2 หน้าวัดห้วยรั้ว ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว ติดต่อกับบ้านบางเคียน ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกรายที่ผ่านเข้ามาด่านตรวจทุกสองจุด และมีการประชาสัมพันธ์ ให้ใส่หน้ากากทุกคนทุกกรณี
    การตั้งด่านจุดตรวจนี้เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่าง จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด 19 กับจุดตรวจช่วงสงกรานต์ และจุดตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยจากการประกาศเคอร์ฟิวไปในตัว มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดตรวจ แต่ละจุดประกอบด้วยปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง 1  นาย เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว 2 นาย อาสาสมัคร 2 นาย กำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมจิตอาสา 4 นาย เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม.5 นาย อปพร. 2 นาย

  ซึ่งในวันนี้ นายรัฐพลธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เพื่อเป็นการ เยี่ยมเยือน สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับชุดปฏิบัติการ ในแต่ละด่าน
ภาพข่าว อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.