น่าน-ในยามภาวะวิกฤต การระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ด้วยความห่วงใย ของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้สนับสนุน หน้ากากอนามัยให้กับคณะสงฆ์จังหวัดน่านในยามภาวะวิกฤต การระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ด้วยความห่วงใย ของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้สนับสนุน หน้ากากอนามัยให้กับคณะสงฆ์จังหวัดน่าน

วันที่15 เม.ย. 2563 เวลา 13.30 น.  นางเบ็ญจวรรณ  ศรีทิพากรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นำโดย นายนิวัฒน์  งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.น่าน ได้ถวายหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า จำนวน 5,000 ชิ้น ให้พระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาล ผู้ปฎิบัติหน้าที่ เจ้าคณะจังหวัดน่าน รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาส วัดพญาภู อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อได้นำไปมอบถวาย ให้แก่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณรในพื้นจังหวัดน่าน ในการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโลนา (โควิด-19)
 ต่อไป
ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.