ชลบุรี - กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางพระ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขออกพ่นยาฆ่าเชื้อ และตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกาย ป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อ โควิด-19

ที่ ชุมชน นาพุ หมู่ 6 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางพระ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข  ได้ออกฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณ ชุมชนบ้านนาพุ ตามจุดต่างๆ เช่น ถนนภายในชุมชน รั้วบ้าน ภายในบ้านเรือนสำหรับที่ประชาชนร้องขอ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จากนั้น ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายออกวัดคนในชุมชนแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อเป็นการขานรับนโยบายปัองกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 ของทางจังหวัดชลบุรี จึงดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามชุมชนต่างๆ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในการไม่เดินออกนอกบ้านและหมั่นล้างมือและดูแลสุขภาพของคนในบ้านตลอดเวลา ส่วนในการวัดอุณหภูมิ ผู้ที่มีอุณหภูมิปกติจะไม่ถึง 37.5 องศาเซลเซียส แต่ถ้าวัดแล้วมีคนใดถึงก็จะให้นั่งพักสักครู่และวัดซ้ำอีกครั้งหากยังสูงเกิน 37.5 อีกก็จะต้องนำตัวไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป
ยืนยงค์ ยินดีทรง / รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.