ร่วมด้วย ช่วยกัน เพื่อป้องกันโรคติดเขื้อไวรัสโควิด 19 ให้หมดไป

วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา ดร. สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของโรงพยาบาลสวรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จึงอาสาและเชิญชวนคณะอาจารย์พยาบาล ร่วมเป็นจิตอาสาช่วยทำหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป บริการวัดไข้ แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ประชาชนและผู้รับบริการบริเวณทางเข้าออกตัวอาคารภายในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ถือเป็นอีกแรงสนับสนุนในการช่วยเหลือสังคมและประเทศไทยให้รอดพ้นวิกฤต COVID-19 พร้อมกันนี้ ดร. สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ นำหน้ากากกันกระเด็น (Face Shields) จำนวน 500 ชิ้น มอบให้กับบุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อป้องกัน COVID-19 โดยมี ดร.สุพัตรา อยู่สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และแพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ

ภาพข่าวโดย ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.