✅ จังหวัดนครสวรรค์มอบเครื่องอุปโภค บริโภค บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่เปิน อำเภอแม่วงก์ และ อำเภอชุมตาบง

วันนี้ (10 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  ณ หอประชุม อ.ชุมตาบง โดยมีผู้แทนจากชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล ของอำเภอแม่เปิน อำเภอแม่วงก์ และ อำเภอชุมตาบง  เป็นผู้แทนเข้ารับมอบถุงยังชีพ อำเภอละ 50 ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 ชุด

ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการส่งมอบถุงยังชีพลงสู่พื้นที่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2663 เป็นต้นมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเฉพาะผู้ที่ เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งมีความเดือดร้อนจริงๆ ให้ได้รับการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อน เป็นการเร่งด่วนเป็นอันดับแรก

!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.