ยะลาเริ่มแล้วแรงงานไทยในมาเลเซียรอบแรก 16 คน เน้นมาตรการป้องกันโรค Covid-19 อย่างเข้มงวด


 

วันนี้ 18 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีวันที่ 18 เม.ย.63 เป็นต้นไป จะมีคนไทยจากประเทศมาเลเซีย เดินทางกลับเข้าประเทศ ไม่ต่ำกว่า 4,000 คน ผ่านช่องทางตรวจคนเข้าเมือง 5 แห่ง วันละไม่เกิน 350 คน ประกอบด้วย ทางด่านตรวจเข้าเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส วันละ 100 คน / ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง จ.ยะลา 50 คน /ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา  จ.สงขลา 100 คน /ด่านตรวจคนเข้าเมืองวังประจัน อำเภอควนโดน 50 คน และด่านตรวจเข้าเมืองท่าเรือตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล 50 คน ซึ่งในวันนี้ (18 เม.ย.63) คนไทยชุดแรกของ จ.ยะลา  เดินทางเข้าประเทศด่านเบตง  จ.ยะลา 3 คน เดินทางเข้าประเทศด่านสะเดา จ.สงขลา จำนวน 3 คน เดินทางเข้าประเทศด่านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จำนวน 10 คน

สำหรับในพื้นที่ จ.ยะลา ก็ได้เตรียมสถานที่กักตัวควบคุมโรค หรือ local quarantine ผู้ที่เดินทางกลับ โดย นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จัดสถานที่กักตัว 14 วัน เริ่มนับในวันพรุ่งนี้ (19 เม.ย 63) เป็นต้นไป ซึ่งมีการเตรียมสถานที่ราชการไว้ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย
1.วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อ.เมืองยะลา จ.ยะลา รองรับได้ จำนวน 200 คน
2.สถาบันภาษานานาชาติมหาวิทยาลัยฟาตอนี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา รองนับได้ จำนวน 130 คน 3.กองร้อยท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา กำลังปรับปรุงให้รองรับได้ จำนวน 80 คน 4.ศูนย์สังเกตอาการอำเภอต่างๆ 8 อำเภอ ของ จ.ยะลา ประมาณ 300 คน และ 5.ปรับปรุงศูนย์ ตำบล 58 ตำบล เมื่อปรับปรุงเสร็จทั้งหมดรองรับได้อีกประมาณ 1,000 คน ซึ่งขณะนี้ใช้ได้ประมาณครึ่งหนึ่ง
สำหรับโรงแรมที่เป็นข้อวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนหรือตำบลของ
จ.ยะลา ก็จะเป็นทางเลือกสุดท้ายในกรณีที่ศูนย์ต่างๆไม่สามารถรองรับได้

ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.