ผู้บริหารของห้างทองสุพัตรา ห่วงใยชาวบ้านสัตหีบช่วงวิกฤต จัดทำหมูเค็มแจกช่วยเหลือชาวบ้านกว่า 1,000 กิโลกรัม

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.63 คุณสุพัตรา เผือกประพันธุ์ ผู้บริหารห้างทองสุพัตรา ซึ่งเป็นคุณแม่ของ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) ส.ส.เขต 8 จ.ชลบุรี เห็นใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเช่นแต่ก่อน จึงได้จัดทำหมูเค็ม จำนวน 1,000 กิโลกรัม คิดเป็นเงินมูลค่ากว่า 150,000 บาท เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนอำเภอสัตหีบ โดยแจกวันละ 500 กล่อง เป็นเวลา 10 วัน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.63 เป็นต้นไป

         คุณสุพัตรา เผือกประพันธุ์ ผู้บริหารห้างทองสุพัตรา กล่าวว่า สำหรับการแจกหมูเค็มในครั้งนี้เป็นความคิดของลูกชายคือ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการ Delivery ท้องถิ่นสัตหีบทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ Food Fast, สัตหีบไบค์แมน, สัตหีบ Delivery และร้านซำบายดี โดยจะมอบให้กับจิตอาสาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรค Covid19 หรือผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ซึ่งประชาชนที่จะได้รับจะผ่านการคัดกรองมาจากผู้นำท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่นั้นๆ มาแล้ว และสิ่งที่สำคัญที่สุดในกิจกรรมครั้งนี้ คือเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มของพี่น้องประชาชนตามมาตรการป้องกัน Covid-19 จึงได้รับความร่วมมือของภาคเอกชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อความปลอดภัยจากโรค Covid19 ให้กับพี่น้องประชาชนอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/สถานีโทรทัศน์ช่อง 13 สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.