อุทัยธานี - คุมเข้มด่านตรวจ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 19 กับผู้ขับขี่ยานยนต์สัญจรไปมา

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม​ 2563 ดร.อลงกต วรกี รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ วิทยากร จิตอาสา 904 รุ่น 3/62 หลักสูตรหลักประจำ เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ เลขประจำตัว 3A - 214 ปฏิบัติภารกิจดังนี้
1.หน่วย : ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี​ ​
2.ภารกิจ : ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี​  ประกอบด้วย ดร. อลงกต วรกี รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ วิทยากร  จิตอาสา 904 รุ่น 3 / 62 หลักสูตรหลักประจำ เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ เลขประจำตัว 3 A - 214 ปฏิบัติภารกิจอำนวยการโดย ท่าน ณรงค์​ รักร้อย​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี​ และผู้อำนวยการ  ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี​ และนาย ชํานาญ แตงจุด หัวหน้าสํานักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี เลขประจำตัว 3 ก - 148  เปิดจุดตรวจ เฝ้าระวัง และให้คำแนะนำ การป้องกันการแพร่ระบาด ไข้หวัด โควิค 19 แก่ผู้ขับขี่ยานยนต์สัญจร ทุกเส้นทางไป จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี​  พร้อมกัน ทุกวัน เวลา 17.00 -​18.00 น. จำนวน 7 จุด  โดยเริ่มปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ ศูนย์จราจร ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี
3.วัน เวลา : วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 17.00  - 18.00  น.
4.สถานที่ : ณ จุดตรวจ ศูนย์จราจร ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี https://goo.gl/maps/2yfZ5xYwQkXHmcAg8  


5.รายละเอียด : แจกหน้ากากอนามัย แจกเอกสารแนะนำ และสร้างความตระหนัักด้วยการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์​ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อ ไข้หวัด โควิค 19 แก่ผู้ขับขี่ยานยนต์สัญจร ทุกเส้นทางไป จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี​ โดยมีจิตอาสาพระราชทานภัยพิบัติ จำนวน 14 นาย ตำรวจ จำนวน 18 นาย ทหาร จำนวน 5 นาย เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง จำนวน 11 นาย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 26 นาย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 9 นาย
6.ผลการปฏิบัติ : ไม่มีปัญหา และอุปสรรค กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 83 ราย  พึงพอใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เกิดความจงรักภักดี สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และตระหนักถึงความสำคัญ  ความรู้ และการปฏิบัติ มาตรการรับมือ และการป้องกัน  การติดเชื้อ COVID - 19 และจิตอาสาพระราชทาน

ภาพข่าวโดย  สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441


ขับเคลื่อนโดย Blogger.