โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ "คุมเข้ม" ด้วยความห่วงใย ที่ประชาชนมาใช้บริการโรงพยาบาล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ มีความเป็นห่วงใยผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาภายในโรงพยาบาล เน้นทุกจุดเข้า-ออก ตัวอาคาร จัดจุดบริการล้างมือด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์ รวมถึงก่อนเข้าหอผู้ป่วย และหน่วยงานต่างๆ การล้างมือ เป็นการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคได้ดีที่สุด เน้นให้บุคลากรทุกคนแจ้งผู้ที่จะเข้ามารับบริการ หรือมาให้กำลังใจผู้ป่วย ดังนี้
1.ไม่ควรนำเด็กมาเยี่ยมผู้ป่วย
2.จำกัดจำนวนญาติที่มาเยี่ยมผู้ป่วยครั้งละ 2 คน
3.ล้างมือด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์​ก่อนเข้าภายในอาคาร​ และเมื่อสัมผัสวัตถุอื่นๆ
4.ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ไปในที่มีผู้คนหนาแน่น และไม่นำมือสัมผัสใบหน้า
เมื่อต้องการทิ้งหน้ากากอนามัยให้นำใส่ถุงพลาสติกปิดถุงให้สนิท


ภาพข่าวโดย  อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.