โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ รับนักเรียน ปลอดเด็กฝาก ทุกกรณี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจับสลากรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล  2 เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพยาบาล เจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ มาคัดกรองการระบาดของโรค โควิค-19 อย่างเข้มงวด
​โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  มี  นางสาคร  คล้ายแท้  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ซึ่งปีนี้มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ระหว่างวันที่  28 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2563 มีจำนวน 389  คน  จำนวนที่รับได้  150  คน แต่มีนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ตามเงื่อนไขพิเศษที่ทาง สพฐ.กำหนด จำนวน 4 คน   จึงเหลือนักเรียนที่จับสลากจำนวน 146  คน  ก่อนที่จะมีการจับสลาก  ทางโรงเรียนได้มีการชี้แจงวีธีการจับสลากพร้อมทั้งหลักเกณฑ์และระเบียบของ สพฐ.ให้กับผู้ปกครองรับทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สำหรับจับสลากในวันนี้มี นายปิยชาติ  อ้นสุวรรณ์  ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  นายสุทธิชัย  อื้อศรีวงศ์  อจ.เลขา ชำนาญหมอ กรรมการสถานศึกษา  นายสินพัฒน์  ฤกษ์อัตการ     นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ร่วมเป็นสักขีพยาน  เพื่อให้การจับสลากเป็นไปตามระเบียบตามที่ สพฐ.ได้กำหนด
 ​สำหรับการรับนักเรียนเข้าเรียนของโรงเรียนในปีนี้   ได้รับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ และประกาศผลไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีโปรแกรมสองภาษา ระดับอนุบาล 2  รับจำนวน 25  คน โปรแกรมวิทย์-คณิต รับจำนวน25 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1โปรแกรมสองภาษารับเพิ่มเติมอีก 5 คน(ระดับอนุบาล 3 นักเรียนขึ้นชั้น ป.1 มา จำนวน 25 คน) โปรแกรมวิทย์-คณิต รับจำนวน 60 คน  ซึ่งนักเรียนได้รายงานตัวไปเรียบร้อยแล้ว ในส่วนการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนได้ใช้วีการประเมินซึ่งปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด 
 ​ดังนั้นในการรับนักเรียนเข้าเรียนของโรงเรียนในปีนี้  จะใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานกำหนดไว้ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่มีการรับนักเรียนกรณีอื่น ๆ    ผู้ปกครองจึงมั่นใจว่าปีนี้ไม่มีการรับนักเรียนที่เรียกว่า “เด็กฝาก” อย่างแน่นอนภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.