อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอคุณธรรม

วันนี้(11 มี.ค.63)เวลา 15.30 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยวได้ลงพื้นตรวจสอบข้อร้องเรียนจากนายชิน เพิ่มดารา ราษฏร ม.4 ต.หัวดง กล่าวหาบุคคลข้างบ้านปลูกต้นไม้รุกล้ำเขตทางหลวงชนบทสายเก้าเลี้ยว-บรรบตพิสัย ทำให้บดบังรัศมีการมองไม่เห็น เมื่อคนในครอบครัวตนเองขับรถออกจากบ้าน ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
   อำเภอเก้าเลี้ยวโดยนายอำเภอร่วมกับผกก.เก้าเลี้ยวได้เคยลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นไปตามข้อที่ร้องเรียน จึงให้หมวดการทางบางตาหงาย บรรพตพิสัย เจรจากับเจ้าของต้นไม้ รื้อถอน ตัดทอน ออก ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายและเข้าใจกติกาสังคมในการอยู่ร่วมกันมากขึ้นอันเป็นตามหลักการของอุดมการณ์
”แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”
ขับเคลื่อนภารกิจด้วยพลังบวร ต่อไปภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.