จิตอาสานครสวรรค์ช่วยผลิตหน้ากากอนามัยช่วยโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ โรค โควิด 19 ตั้งจุดคัดกรองและผลิตหน้ากากอนามัย แบ่งเบาภาระกระทรวงสาธารณสุข
จิตอาสาจังหวัดนครสวรรค์กว่า 10 คน นำจักรเย็บผ้าเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์เย็บหน้ากากอนามัย  หลังหายากประกอบกับมีแนวโน้มต้องใช้อีกเป็นจำนวนมาก  ซึ่งจิตอาสาดังกล่าวเข้ามาช่วยผลิตหน้ากากได้วันละกว่า 1 พันชิ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยหวังให้เจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์มีใช้อย่างเพียงพอ  จากการเปิดเผยของนายแพทย์วิทยา หวังสมบูรณ์ศิริ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  เปิดเผยว่า ขณะนี้หน้ากากอนามัยของโรงพยาบาลมีเพียงพอ แต่เพื่อให้การเตรียมรับสถานการณ์หากมีการระบาดเป็นวงกว้าง จึงได้จัดกิจกรรม จิตอาสา ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัย ไว้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์  โดยใช้วัสดุของโรงพยาบาลมาประยุกต์ใช้  โดยใช้ผ้าห่ออุปกรณ์แพทย์ชนิดที่ไม่ใช่ผ้าถักทอ (non-woven) ซึ่งเป็นวัสดุสำหรับห่อเครื่องมือผ่าตัดไปทำให้ปราศจากเชื้อ ซึ่งมีแผ่นกรองรวม 4 ชั้น   มีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโรคได้และอนุภาคขนาด2.5 ไมครอนได้ถึง95%และเป็นวัสดุที่กันน้ำได้ จึงเหมาะสำหรับนำมาผลิตหน้ากากทางการแพทย์
ในขณะที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยจัดตั้งศูนย์ One Stop Service หรือ Fever with ARI Clinic ตั้งเต้นท์ที่ด้านหน้าโรงพยาบาล พร้อมจุดคัดกรอง วินิจฉัย ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรค Covid -19 เตรียมความพร้อมทั้ง แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หมุนเวียนประจำที่คลินิก ให้เกิดการคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูงสุด สำหรับผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัว  ซึ่งโรคดังกล่าว สามารถป้องกันได้ในเบื้องต้นควรสวมหน้ากากอนามัย ปิด ปาก จมูก เมื่อไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก พร้อมเน้นย้ำประชาชนที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ไม่ควรปกปิดข้อมูล ควรแจ้งข้อมูลกับแพทย์ให้ครบถ้วน เพื่อการวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.