อำเภอเก้าเลี้ยว...ปล่อยแถวทีมบูรณาทุกภาคส่วนลุยช่วยภัยแล้งเก้าเลี้ยว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอเก้าเลี้ยว ระดมทีมแก้ปัญหาภัยแล้ง  ซึ่งล่าสุดได้มีพิธีปล่อยแถวนำน้ำเข้าไปแจกจ่ายชาวบ้านหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำจากแม่น้ำปิงลดต่ำลงมาก
นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วย พันตำรวจเอกนิติศักดิ์ แก้วอ้น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเหล่าจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำพิธีปล่อยแถวในการแก้ไขและช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งกำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งดังกล่าวมาอย่างยาวนาน จนส่งผลต่อสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ในขณะนี้  


จากการเปิดเผยของนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว   เปิดเผยว่า ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ถือเป็นอีกอำเภอหนึ่ง ที่กำลังจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง เป็นผลมาจากภาวะฝนทิ้งช่วงมาเป็นเวลานาน และแม่น้ำปิงมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกษตรกรหลายรายในพื้นที่ไม่สามารถนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรได้ รวมถึงยังทำให้บางพื้นที่ที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ำขาดน้ำในการอุปโภคบริโภคด้วย 
ล่าสุดได้มีการนำเครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะพร้อมรถบรรทุกน้ำนำน้ำเข้าไปแจกในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านเพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำในเบื้องต้น
ซึ่งวันนี้ หน่วยปฏิบัติการสู้ภัยแล้ง อำเภอเก้าเลี้ยว ได้นำน้ำดื่มมาแจกให้ชาวบ้าน หมู่ 5 - 7  ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ภาพข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.