ฝ่ายปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ตั้งด่านจุดสกัดยาเสพติด และปัญหาการค้ามนุษย์

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เมื่อเวลา 18.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ ทามิน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่ ตำบล.เขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลเขาดิน อส. ชรบ.ในพื้นที่ดำเนินการจัดทำแผนแบบบูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์อำเภอเก้าเลี้ยว โดยมีการตั้งด่านชุมชนเพื่อเป็นการกำกับติดตามการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนตรวจตราความเรียบร้อยการจราจร การตรวจค้นยาเสพติด และการให้คำแนะนำคนเดินทางในการป้องกันไวรัสโควิด 19 ทั้งหมดนี้ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ flagship for DOPA Excellent 2020 ณ ป้อมสายตรวจ หมู่ที่.2 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644    

ขับเคลื่อนโดย Blogger.