อำเภอเก้าเลี้ยว ระดมสรรพกำลังปัดกวาดฉีดน้ำล้าง ถนน และฉีดยาพ่น ฆ่าเชื้อโรคไปตามในถนนเทศบาล เพื่อป้องกัน เชื้อโรคไวรัสโควิด 19

เมื่อคืน วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 21.00-23.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก ลูกจ้าง เทศบาลตําบลเก้าเลี้ยว กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เก้าเลี้ยว จิตอาสาตำบลเก้าเลี้ยว จำนวนประมาณ 300 คน ได้ระดมสรรพกำลังปัด กวาดฉีดน้ำล้าง ถนน รวมทั้งฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อโรคไปตามถนนในเขตเทศบาลระยะทางรวมประมาณ 3 กม. เพื่อเป็นการทำความสะอาด ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด 19

     ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายข้างต้นและตัวแทนท่านสส.สัญญา นิลสุพรรณ (คุณพิมพ์ประวีร์. นิลสุพรรณและคณะ) ได้เข้าร่วมด้วยและได้สนับสนุนน้ำดื่มตลอดงาน

ต้อย รอบรั้วภูธร 0641422919
ขับเคลื่อนโดย Blogger.