เรือนจํากลางนครสวรรค์ ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวันที่ 2 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น นายสนทยา พูลขวัญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 6  หลักสูตร หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตรการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ หลักสูตรการชงกาแฟและน้ำสมุนไพร หลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ เเละหลักสูตรช่างซ่อมรองเท้า
โดยมีนายชำนาญ ตะเที่ยง หัวหน้าส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์มีนโยบายให้เรือนจำ ทัณฑสถาน ดำเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ด้วยการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการสร้างโอกาส ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขัง ให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษ โดยที่ไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก โดยการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นทั้ง 6 หลักสูตร ได้รับเกียรติจาก ดร.แทน โมราราย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โรงพยาบาลโกรกพระ บริษัท บอนคาเฟ่ สาขานครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ ความสามารถ ในสาขาต่างๆ
นายสนทยา พูนขวัญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ เผยว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสดีของผู้ต้องขัง ที่วิทยากรได้มาให้ความรู้ในด้านวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำฯ ฉะนั้น จึงขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน จงตั้งใจศึกษา ฝึกฝนตนเอง ให้เกิดทักษะความชำนาญ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ อันจะเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติสืบไป


!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.