แพร่-วันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านมอบรางวัลกำนันแหนบทองคำบ่ายประชุกถกไวรัสโคโรน่า

เมื่อวันที่3มีนาคม พ.ศ.2563เวลา09.00น.ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสอง นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสองเป็นประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์สรวัตรกำนัน และหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมชี้แจงและได้มอบอาวุธปืน.38รางวัลกำนันแหนบทองคำประจำปีพ.ศ.2563
ของนายลิขิต จันทร์ยอด กำนันตำบลบ้านกลาง ส่วนในภาคราชการก็มีการกำชับการเฝ้าระวังของไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด19ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกทางสาธารณสุขอำเภอสองกำชับให้ผู้นำทุกท้องที่หมู่บ้านชุมชนเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหลายๆประเทศพร้อมขอให้แจ้งให้สาธารณสุขทราบโดยไวเพื่อจะได้เตียมการตรวจสอบว่าจะมีไวรัสหรือไม่หลังจากการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเสร็จ ในภาคบ่ายนายอำเภอสองยังได้เรียกหน่วยงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนปกครองท้องถิ่น กำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุมถกเรื่องด่วนที่ทุกคนควรตระหนักถึงคือเรื่องการเกิดโรคไวรัสโคโรน่า หรือโควิด19และปัญหายาเสพติดในชุมชนท้องที่แต่ละแห่งให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาเรื่องหมอกควันไฟป่าที่ทางจังหวัดกำชับให้เฝ้าระวังเข้มตลอดระยะเวลาในรอบ90วัน
    ณัฐปคัลภ์  ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานจากจังหวัดเเพร่

ขับเคลื่อนโดย Blogger.