วส.912จัดกิจกรรมสาธิตและการทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือและสบู่เหลว

เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า วันที่6มี.ค.63ที่ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   ถนนชาญอุทิศ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส
กองบัญชาการกองทัพไทย  โดย สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
จัดกิจกรรมสาธิตและการทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือและสบู่เหลว ให้กับกำลังพล เพื่อนำไปใช้ในสำนักงาน และแจกจ่ายให้กำลังพลนำไปใช้ที่บ้าน เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)  เนื่องจากปัจจุบันแอลกอฮอล์เจลในท้องตลาดมีราคาสูงและขาดแคลนอย่างมาก  จึงได้แนะนำให้กำลังพล สามารถนำกลับไปทำใช้เองที่บ้าน  และเป็นการประหยัดช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครับอีกด้วย ภาพข่าวโดย กรียา/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.