น่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมบูรณาการให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

วันนี้ 6 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน บูรณาการร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลน่าน และวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการฝึกอบรม การทำหน้ากากอนามัย  อย่างง่าย ใช้เอง ไม่ง้อของแพง สามารถนำไปซักและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและแก้ไขปัญหาขาดแคลน และต้องซื้อหน้ากากอนามัยในราคาที่สูงเกินจริง และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะฝีมือที่ได้ในวันนี้กลับไปเผยแพร่ สอนต่อให้คนในครอบครัว ในชุมชน ให้สามารถผลิตหน้ากากอนามัยใช้เองได้อย่างปลอดภัย โดยในวันนี้ มีผู้ให้ความสนใจร่วมการฝึกอบรม กว่า 70  คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ทิพย์ รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.