ราชบุรี ข่าว - ราชบุรี พบผู้ป่วยติดเชื้อคงเดิม 8 ราย แต่ปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเวลา

วันที่ 31 มี.ค.63 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และแพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมแถลงข่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในจังหวัดราชบุรีว่า ขณะนี้สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดราชบุรีมีจำนวนเท่าเดิน 8 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มใหม่ ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี เพราะไร้คนป่วยรายใหม่มา 4 วันติดต่อกันแล้ว อีกทั้งยังมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 1 ราย

    ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรี ได้มีคำสั่งเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาแล้ว 3 ฉบับ แต่เนื่องจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วประเทศและพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 8 ราย เพื่อให้การควบคุมโรคอย่างทันเวลา และจำกัดการรวมตัวของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายวงกว้างออกไป จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4  โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ปิดชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น,  ปิดสถานที่ชั่วคราวต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 3-30 เม.ย.63,  ปิดสถานที่ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย.63

    นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ประชาชนชาวราชบุรีส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดูแลตนเอง ครอบครัวและสังคม โดยการสวมหน้ากากอนามัยเกินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และส่วนใหญ่ ไม่ออกไปนอกบ้าน เว้นแต่มีธุระจำเป็นหรือต้องไปประกอบอาชีพ จึงทำให้ไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 

    ด้านนายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า แม้สถานการณ์ของจังหวัดราชบุรี จะยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากจะเข้ามายังพื้นที่จังหวัดราชบุรี ขอให้ท่านลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ช บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน  เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยง ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุก โดยที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนและผลการประเมินไม่มีความเสี่ยงแล้วกว่า 700 คน แต่ที่สำคัญ ขอให้ทุกคน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.