สงขลา - รณรงค์แจกหน้ากากอนามัย เดินหน้าสร้างมาตรการรับมือไวรัสโคโรนา แจกหน้ากากอนามัยหลังจาก ผวจ.สข. แถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อแล้วรวม 5 ราย

วันนี้ (23 มี.ค.63)  ที่ตำบลชะแล้อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานายสุชาติ ชัยกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะแล้ นายชอบ บางพงศ์  กำนันตำบลชะแล้ นายถาวร ไชยมะโณ   นายกเทศมนตรีตำบลชะแล้ และกลุ่ม อสม.ตำบลชะแล้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลชะแล้ ร่วมกันลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับ เชื้อไวรัสโคโรนา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะแล้ ไม่ตื่นตระหนก และรู้จักป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา  สายพันธุ์ 2019 โดยในครั้งนี้ ได้มีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนทั้งตำบล และเทศบาลตำบลชะแล้ที่ได้จัดทำหน้ากากอนามัย ขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในวันนี้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในเรื่องของการป้องกันโรค เชื้อไวรัสโควิด -19 ยังรวมไปถึงการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดและแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่แออัด ไม่นำมือมาสัมผัส จมูก ปาก ตา ถ้าไม่จำเป็น และไม่ใช้สิ่งของรวมกับผู้อื่น เป็นต้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการป้องกันรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง สำหรับบรรยากาศในการแจกหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนในเทศบาลอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่อำเภอสิงหนครหาซื้อหน้ากากอนามัยค่อนข้างยาก รวมถึงมีการขยับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย

ภาพ/ข่าว  สมพร สงขลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.