ชุมพร-ทหาร ป.5 พัน 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร นำนํ้าแจกจ่ายประชาชนผู้ประสพปัญหาขาดแคลนนํ้าบริโภค

ชุมพร-ทหาร ป.5 พัน 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์  จังหวัดชุมพร นำนํ้าแจกจ่ายประชาชนผู้ประสพปัญหาขาดแคลนนํ้าบริโภค

วันที่  13 มีนาคม 2563 พันโท ประสงค์ โอวาทฬารพร ผบ.ป5 พัน 25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

มอบหมายให้ ร้อยเอก ฤทธิเดช ศิขิวัฒน์ ฝอ.5 ป.5 พัน 25 เป็นผู้แทนนำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย

พร้อมด้วยรถบรรทุกนํ้า ขนาด6000 ลิตร จำนวน 1คัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ตามโครงการ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ดำเนินการแจกจ่ายนํ้า อุปโภค และบริโภค/จำนวน18000 ลิตร ให้กับประชาชน ผู้ประสพปัญหาขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ ตำบล วังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 12 ครอบครัว

ตามโครงการ "ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจข่วยภัยแล้ง" ณ.บริเวณพื้นที่ ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดขุมพร


ข่าวโดย ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.