สงขลา มท 2 ลงพื้นที่ อำเภอเมืองสงขลา ให้กำลังใจผู้ผลิตหน้ากากผ้าป้องกันตนเองที่จังหวัดสงขลา ชี้แจง งบ 225 ล้านบาท จัดซื้ออุปกรณ์ ผู้ผลิตหน้ากากผ้าป้องกันไม่ใช่การฝึกอบรม


วันนี้( 14 มี.ค. 63)   ที่ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา   นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรองหัวหน้าพรรค ปชป. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการผลิตหน้ากากหน้ากากผ้า ซึ่งจัดโดยนายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงาน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการสาขาพรรค  ปชป.เขต 1 สงขลา พร้อมด้วยจิตอาสาภาคประชาชนร่วมในการทำกิจกรรมดังกล่าว  ณ  สำนักงานสาขาพรรคปชป. เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสงขลา
  ซึ่งมีการฝึกอบรมทำหน้ากากผ้าของพรรค ปชป. เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสงขลา ซึ่งได้เปิดการอบรมมาเป็นสัปดาห์ที่ 2 ในการที่จะให้พี่น้องประชาชน ได้เรียนรู้ในการตัดเย็บหน้ากากทางเลือก หรือหน้ากากผ้า เพื่อที่จะใช้ป้องกันตนเองจากโรคที่กำลังแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิท-19 อยู่ในขณะนี้ และเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปขยายต่อในชุมขนต่อไป
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า กิจกรรมของพรรค ประชาธิปัตย์ ของสาขาเขตเลือกตั้งที่ 1จังหวัดสงขลา ที่เปิดการฝึกอบรมการทำหน้ากากผ้า ซึ่งได้ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย ที่จัดส่งวิทยากรมาทำการฝึกสอน ให้กับผู้นำชุมชน พี่น้อง อสม. ในเขตอำเภอ เมือง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้ขุมชนได้ดูแลช่วยเหลือกันเอง ในการทำหน้ากากอนามัย
นิพนธ์กล่าวต่อว่า ในยามที่ประเทศอยู่ในสภาวะการระบาดของโรคโควิท -19 จึงถือว่าได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกระทรวงมหาดไทย ในอันที่จะมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะ ทดแทนหน้ากากอนามัย ซึ่งต้องใช้ในทางการแพทย์ แจกจ่ายให้กับประชาชน โดยทางรัฐบาลได้จัดงบประมาณจำนวน 225 ล้านบาท ในการจัดซื้ออุปกรณ์ จัดทำจำนวน 50 ล้านชิ้น เฉลี่ยชิ้นละ 4.50 บาทจึงเป็นเงิน 225 ล้านบาท
ขอย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้จัดเงิน 225 ล้านบาท เพื่อการ อบรมสัมมนาทำหน้ากากแต่จัดงบประมาณ 225 ล้านบาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ที่ทำหน้ากากแจกจ่ายให้กับประชาชน
ฉะนั้นวันนี้ต้องถือว่าสาขาพรรค ในเขตเลือกตั้งที่ 1จังหวัดสงขลา เป็นกลไกหนึ่งในการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน ซึ่งเป็นอาทิตย์ที่ 2 แล้ว ก็หวังอย่างยิ่งว่าจะได้ช่วยกันเผยแพร่ และให้มีวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจ มาจัดสอนวิธีทำหน้ากากผ้าให้กับประชาชนอีกในครั้งต่อไป...

ภาพ/ข่าว/สมพร         สงขลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.