อุทัยธานี - มอบห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

เมื่อเวลา 9.00 น.ของวันที่ 20 ก.พ.63 โดยมี ม.ล.สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ พร้อมท่านอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายพสุศิษฏ์ วงศ์วุรวัฒน์ เลขานุการกรมอาเซียน นายกฤษฏิ์อธิป ชุตินธารากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมหน่วยข้าราชการที่เกี่ยวข้องที่ทุกส่วนที่เข้าร่วมงานพิธีมอบห้องสมุดอาเซียน


นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ โดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 แห่งที่ 50 ในจำนวน 52 แห่ง ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย สร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่างๆในภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนจนถึงปี 2562 กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่างๆแล้ว จำนวน 52 แห่ง ใน 52 จังหวัด โดยมีเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนทุกจังหวัดในประเทศไทยส่วนบรรยากาศภายในงาน นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับ นำเสนออนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่างๆและสาธิตกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่างๆของโรงเรียน และโอกาสเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอักกฤษให้แก่นักเรียนอีกด้วย

ภาพข่าวโดย  สำเนา ทองศรี  0613710441
รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.