ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “30 ปี ประณีตวิทฯ วิ่งเพื่อน้อง”

ขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "30 ปี ประณีตวิทฯ วิ่งเพื่อน้อง" โดยสามาถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม Link ด้านล่างนี้
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนประณีตวิทยาคม
จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีเกียรติทุกท่านได้พิจารณาและโปรดประชาสัมพันธ์ต่อเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน


แหล่งข่าวที่มา https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2504382769876399&id=100009141026626 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5d-nP6v8Q7Hn56W8WBiwyu1Hib1_n7IzaxtvUojnvldlJgw/viewform

ข่าวโดย นิมิตร คชพร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.