ชลบุรี - โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการประจำปีการศึกษา 2562

ที่โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางนาถลดา ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


สำหรับการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยมีการจัดซุ้มแสดงผลงานของนักเรียน ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการและมีทักษะอาชีพเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนให้ผู้ปกครองและสาธารณชนได้รับทราบความสามารถทางด้านการเรียนยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.