โรงพยาบาลยโสธร พร้อมรับมือกับโควิท19 ผอ.โรงพยาบาลลงตรวจเข้มทุกพื้นที่

ที่โรงพยาบาลยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล ได้ร่วมกันลงสำรวจพื้นที่ เส้นทางหอผู้ป่วย ห้องแยกโรค ในโรงพยาบาลยโสธร ตามนโยบาย และมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งมาตรการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรค COVID 19 (โควิด 19)หรือไวรัสโคโรนา ในกรณีที่ผู้ป่วยมารับการตรวจ และ รักษาอาการเจ็บป่วยในโรงพยาบาลยโสธร เพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด


วีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าว จ.ยโสธร//รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.