เมืองปากน้ำโพ​ จัดพิธีบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563


ที่วัดโพธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จัดบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคมมหาราช 2563​ โดยมี พระเดชพระคุณพระราชพุฒิเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


นายปรีชา​ เดชพันธุ์​รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางรัตนา เดชพันธุ์​ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์​ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายปิยะชาติ อ้นสุวรรณ ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์   นางสาคร​ คล้ายแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง​นักเรียน และ พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธี


เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ร่วมกับวัดโพธารามพระอารามหลวง พร้อมใจกันจัดพิธีบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล​ฯ​ ขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนชาวนครสวรรค์ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายเป็นพระราชกุศล โดยคณะสงฆ์วัดโพธาราม​ พระอารามหลวง ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้จัดให้มีพิธีบรรพชาสามเณรจำนวน 120 รูป ซึ่งการถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อให้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้แสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของพุทธศาสนิกชนชาวไทย เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหลักธรรมเบื้องต้น และมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ขับเคลื่อนโดย Blogger.