อุทัยธานี- วันมรดกโลกโลกห้วยขาแข้งและเทศกาลท่องเที่ยวแก่นมะกรูด หนาวสุดกลางสยาม ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.63 เวลา 16.00.น. ณ พื้นที่โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง พร้อม นางนภัสชนน์ นิธิวรรณกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สิงห์ไกร ผู้กำกับกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านไร่ นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุทัยธานี พร้อมหัวหน้าส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

ตามที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านไร่ กำหนดจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้งประจําปี 2563 และงานของดีอำเภอบ้านไร่ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าอำเภอบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการระลึกถึงเกียรติภูมิที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวร ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในมรดกทางธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดอุทัยธานี

ภาพ-ข่าว สำเนา ทองศรี 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.