เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 เริ่มแล้วยิ่งใหญ่ “อุทยานดอกไม้และเสียงดนตรี”


ที่สวนตุงและโคม นครเชียงราย  ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย   นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 17 มี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธนามณี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้ริเริ่มการจัดงานเชียงรายดอกไม้งามจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ภายใต้การปฏิบัติตนตามมาตรการด้านสาธารณสุขท่องเที่ยววิถีใหม่ในการควบคุมโรค COVID-19


          งานเชียงรายดอกไม้งามจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม 2564 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ที่ได้สร้างงาน สร้างรายได้ และโอกาสให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นด้วย


     โดยตลอดทั้ง 15 วันของการจัดงาน ทางเทศบาลนครเชียงรายจัดให้มีงานถนนคนเดินควบคู่ไปด้วยบนถนนธนาลัยที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงราย ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้นำสินค้าท้องถิ่นออกมาวางจำหน่ายตลอดแนวที่กำหนดภายใต้การจัดระเบียบทางเดินวิถีใหม่


จักรภัทร แสนภูธร -รมณ ภัทรทมองศักดิ์ รายงาน 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.