ชลบุรี - คณะสงฆ์อำเภอสัตหีบ ร่วมหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563


เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (14 พ.ย.63) ที่ศาลาการเปรียญวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอสัตหีบ เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เป็นครั้งที่ 2 โดยมี นางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธี และผู้แทนหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งประชาชนเข้าร่วมในพิธี


โดยในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 30 ต.ค.63 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมีความขัดแย้งทางด้านความคิด เกิดความแตกแยกในสังคม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพระพุทธศาสนา และเห็นว่าหากทุกคนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบและทิศทางในการดำรงชีวิตและดำรงตนเองอย่างมีสติ วกฤตการณ์ต่างๆ ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ประกอบกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มหาเถรสมาคมโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 พ.ย.63 ถึงวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์


ในการนี้คณะสงฆ์อำเภอสัตหีบ จึงได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และครั้งต่อไปจะจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวันเสาร์ที่ 21 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสัตหีบ จึงขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีตามวันและเวลาดังกล่าว

ภาพ/ข่าว  นันทชัย เชื้อสนุก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.