รองพ่อเมือง​ จัดประชุม คณะกรรมการส่งเสริม กิจการหอพัก​ นครสวรรค์​


วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563 โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ที่ 2076/2561 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหอพักจังหวัด, แจ้งข้อมูลจำนวนหอพักในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 อปท. คือ เทศบาลนครนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอ.เมืองนครสวรรค์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน อ.ำเภอแม่วงก์ และที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหอพักในพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอ.เมืองนครสวรรค์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการจัดทำโครงการประกวดหอพัก(ช่วงเวลา วิธีการ กรรมการ รางวัล) 

ภาพ/ข่าว อัมพณ​ news13

ขับเคลื่อนโดย Blogger.