พะงันเปิดธนาคารปูฟื้นฟูธรรมชาติคาดเพิ่มรายได้จากประมงและไทยเที่ยวไทย

ที่ ธนาคารปูม้า อาคารเอนกประสงค์ Sunset บ้านหินสองก้อน นายพูลศักดิ์ โสภณประทุมรักษ์ นายอำเภอพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดธนาคารปูม้า บ้านหินสองก้อน มีนางอนงค์ ล่อใจ นายกสมาคมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาคุณภาพทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายสมเกียรติ โกมลสุทธิ์ กรรมการฯ, นายปิยะ แซ่เอีย ประธานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านหาดสมบูณ์ ม.3 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานีตัวแทนมหาวิทยาลัยวิลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเกียรติ มีนายอัครเดช เกื้อกุล ประธานธนาคารฯพร้อมด้วยนายพี พัฒนศิริ รองประธานธนาคาร พร้อมสมาชิก กลุ่มประมงเกาะพะงันและผู้เกี่ยวข้องกว่า 30 คนให้การต้อนรับ 
      การเปิดธนาคารปูม้า  บ้านหินสองก้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าไทยที่มีจำนวนลดลงในอ่าวไทยทำให้ชาวประมงที่ออกหาปูม้าได้รับผลกระทบการขาดทุนในการออกจับปูม้าเนื่องจากต้นทุนสูงและได้ผลตอบแทนต่ำโดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนปูให้มากขึ้นกว่าเดิมเป็นทวีคูณ  ประการสำคัญเป็นการรักษาสื่งแวดล้อม ธรรมชาติ ในทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารให้กับกุ้ง หอย ปู ปลาฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ฝูงปลาโลมาที่มีอยู่กว่า 50 ตัว ปลาฉลามวาฬและปลาประยูน ที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลเกาะพะงันได้ออกมาอวดความสวยและดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยได้เข้ามาเยี่ยมเยือนเกาะกษัตริย์ 4 พระองค์ที่เคยเสด็จมาประพาส ณ เกาะแห่งนี้
      นายพูลศักดิ์ โสภณประทุมรักษ์ นายอำเภอพะงัน กล่าวว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางมหาวิทยาลัยวิลัยลักษณ์กับพี่น้องชุมชนบ้านใต้  ชาวบ้านหินสองก้อน ได้มาบูรณาการร่วมกันในการเปิดธนาคารปูม้าของเกาะพะงัน แห่งแรก ทั้งนี้จะช่วยสร้างความยั่งยืนปูม้าและชาวเกาะพะงัน จะทำให้เป็นแหล่งทรัพยากรด้านอาหารหล่อเลี้ยงชาวเกาะพะงันและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะแห่งนี้
ส่วนในการอนุกรักษ์ต้องมีพื้นที่ทางทะเล ทางชุมชน อำเภอพะงันจะร่วมกันออกระเบียบชุมชนในพื้นที่กำหนดเขตไว้บริเวณอ่าวบ้านใต้เพื่อขอความร่วมมือทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการทำประมงว่าขอกันพื้นที่ไว้เป็นแหล่งอนุบาลปูม้าที่ชาวบ้าน ชาวประมงได้ร่วมกันนำพันธุ์ปูม้าเพศเมียที่มีไข่นอกกระดองมามอบให้เพื่อขยายพันธุ์ลดการตายของปูสร้างความยั่งยืนตลอดไป
    นายพี พัฒนศิริ รองประธานธนาคาร กล่าวว่าการรวมตัวของกองเชียร์ฟุตบอล หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากกับการท่องเที่ยวของเกาะพะงันที่อาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติ 100% ชาวพะงันที่เคยมีอาชีพเกี่ยวกับท่องเที่ยวต่างประสบปัญหารายได้ไม่มีกลายเป็ฯศูนย์ เมื่อหันกลับไปทำอาชีพประมงก็ไม่มีปู ปลาให้จับถึงมีก็น้อยนิดต้องออกเรือไปไกล หลังจากตนเองไดับรับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยวิลัยลักษณ์ที่ลงพื้นที่จริงถึงความเหมาะสมในพื้นที่ของชายฝั่งบ้านหินสองก้อนที่มีสาหร่ายพื้นทรายใต้ทะเลที่เป็นอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของปูม้าจึงได้มีการพูดคุยกับนายอัครเดช เกื้อกุล ผู้ใหญ่บ้านหินสองก้อนถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารปูม้าและกำหนดพื้นที่ปล่อยลูกปูที่แม่พันธุ์ 1 ตัวสามารถให้กำเนิดลูกปูได้ 1 ล้านตัว แต่ที่ผ่านมาพบว่าอัตราการตายของลูกปูสูงมากทำให้จำนวนปูในทะเลลดลง หากการดำเนินการสำเร็จจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดของลูกปูเป็นแบบทวีคูณ ทำให้เพิ่มจำนวนปู ชาวประมงออกจับก็จะได้ปูกลับมาเป็นจำนวนมากต่อวันต่อคนซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับชาวประมงในเกาะพะงัน ประการสำคัญพื้นที่ดังกล่าวที่กำหนดในระยะ 10 ไมค์ทะเลจะกลายเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปู เขตอภัยทานหรือพื้นที่ปล่อยลูกปูที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมปล่อยปูสร้างมหากุศลให้กับตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากลงเล่นน้ำ ชมประการังตามหาดต่างๆ อาทิ หาดริ้น(ฟลูมูน ปาตี้) หาดยวน หาดนายปาน อื่นๆ ทั้งนี้เกาะพะงันเป็นเกาะแห่งประวัติศาสตร์ที่พระมหากษตริย์ไทยหลายพระองค์ เช่นรัชกาลที่ 5,รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 เคยทรงเสร็จมาประทับชมความงามและสรงน้ำในน้ำตกธารประภาส น้ำตกธารเสร็จและน้ำตกธารประเวศน์
    ด้านนางอนงค์ ล่อใจ นายกสมาคมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาคุณภาพทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การปลูกฝังให้เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ดีประเทศไทยต้องหันกลับมาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางสมาคมฯจึงได้มีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มกับเยาวชนที่มีศักยภาพทำงานร่วมกันได้ในการร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์ปูม้า สัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงระยะสั้นสามารถจับมาจำหน่ายได้ราคาสูง เยาวชนจึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวชุ่มชน 2 ตำบลได้แก่ตำบลบ้านหินสองก้อนและตำบลบ้านใต้จัดทำธนาคารปูม้าบ้านหินสองก้อนเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปูและขยายพันธุ์ปูม้าให้เพิ่มมากขึ้นแบบยั่งยืนตลอดไป........

จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์ รายงาน 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.