กรุงเทพมหานคร–สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนสถาบันดรุณอินเตอร์นอเลจจ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนวิไลวรรณ หนองจอก กรุงเทพมหานครวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนวิไลวรรณ หนองจอก กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 38 คน จากสถาบันดรุณอินเตอร์นอเลจจ์ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายปรารุส อรหัตมานัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนในครั้งนี้ด้วย


*การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนวิไลวรรณ ได้แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 3 ฐาน แยกเป็น ฐานที่ 1 การทำขนมกล้วยแป้งจี่  ซึ่งฐานนี้จะได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำขนมกล้วยแป้งจี่ และลงมือปฏิบัติกันจริงๆ ฐานที่ 2 หั่น-สับหยวกกล้วยเพื่อทำเป็นอาหารให้กับสัตว์ และการพึ่งพาตนเองด้วยผักสวนครัว และสุดท้าย ฐานที่ 3 การทำนา และลงเลนแข่งจับปลา เป็นฐานที่นักเรียน ได้เรียนรู้วิธีการทำนา พร้อมกับได้ลงมือปฏิบัติจริงในแปลงนาสาธิต และสนุกสนานกับการจับปลาช่อนที่ให้นักเรียนได้จับกัน จริงๆ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 3 ฐานการเรียนรู้ ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก----ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร----

** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.