ผบ.กร.เปิดฝึกอบรมการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. พลเรือเอกชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเลประจำปี งป.63 ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 49 นาย ประกอบด้วย ข้าราชการกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศสนง.ตำรวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรักหวงแหนและรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลได้อย่างถูกต้อง การสร้างบุคลากรด้านการปฎิบัติงานใต้น้ำในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36 และโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/ทีวี 13 สยามไทย 0825313717ขับเคลื่อนโดย Blogger.