อำนาจเจริญ - จิตอาสาพระราชทานตำบลเปือยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนภายในหมู่บ้านหัวดง

วันที่ 23 สิงหาคม 63  เวลา 08.00 น. นายธนูศักดิ์  เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลเปือยร่วมกับ นายถวิล ศรีสุรรณ กำนัน  คณะกรรมการหมู่บ้านหัวดง อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลเปือย ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณถนนภายในหมู่บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 74 คน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลเปือย


ภาพ/ข่าว วิภาวรรณ สงวนพันธุ์  รายงาน 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.