สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จัดโครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการแบบราชการและธรรมาภิบาลกับการเป็นข้าราชการที่ดี ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท

โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการแบบราชการและธรรมาภิบาล กับการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมี นางสมพร ขันติโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี นางวชิราภรณ์ อินทรวงษ์โชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท นางสาวกอบกุล มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมให้การต้อนรับ


นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ตั้งแต่มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ. 2507 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 จนกระทั่งปรับเปลี่ยนมาเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 เพื่อนข้าราชการหลายท่านคงไม่มีใครสนใจเปิดระเบียบตัวนี้อ่านหรือศึกษา ข้อด้อยของข้าราชการหลายคน ที่ได้สัมผัสตลอดระยะเวลาการทำงาน คือไม่มีองค์ความรู้ที่ดีเพียงพอต่อการจัดการหนังสือราชการ และหนังสือราชการถือเป็นหัวใจ ของการเขียนหนังสือราชการและธรรมาภิบาลกับการเป็นข้าราชการที่ดี จึงได้จัดโครงการอบรมบรรยายพิเศษในวันนี้ขึ้น เพื่อให้เพื่อนข้าราชการและผู้บริหารในเครือข่ายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก กำแพงเพชร และพิจิตร เข้าอบรมเพื่อ ให้เข้าใจความสำคัญ ของการเขียนหนังสือราชการ และธรรมาภิบาลกับการเป็นข้าราชการที่ดี โดยสถาบันได้เรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท พร้อมข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หลังจากนั้น นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถาบันประกอบการจำนวน 5 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.