กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนแยกทหารเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์


วันที่ 27 สิงหาคม 2563 พลเรือตรี ทศพล ผลดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนแยกทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนแยกทหารเรือ  ณ โรงเรียนแหลมทราย ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


           การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนแยกทหารเรือกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนแยกทหารเรือ และหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่ ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา  ยาและเวชภัณฑ์ 

ภาพ/ข่าว  หน.ปจว.ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก ข่าวทีวี 13 สยามไทย รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.