ทัพเรือภาคที่ 3 ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 พลเรือโทเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 และลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทัพเรือภาคที่ 3  ร่วมพิธี ณ อาคารกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

ภาพ/ข่าว  หน.ปจว.ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.