โครงการสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะสงฆ์วัดหนองปล้อง

เมื่อวันเสาร์ ที่11 กรกฏาคม 2563 เวลา 6.30 น. คณะสงฆ์อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พร้อมประชาชน ในเขตอำเภอโคกสำโรง พร้อมกันบริเวณวัดหนองปล้อง โดยมี  พระมหาพงศธร กมฺมสสทฺโธ ( กำมสัทโท) เจ้าคณะตำบลเพนียด  พระสุชาติ สุชาโต รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดหนองปล้อง ผู้ใหญ่ณรงค์ พันสวัสดิ์ ผญ.บ้านหนองปล้อง  คุณสมใจ วงศ์สิม คุณรุ่งเรื่อง พลายดี  คุณประสิทธิ์ สมจิตร อบต.มนัส พึ่งธรรม  อาจารย์สมชิตร์ เที่ยงธรรม (ไวยาวัจกรวัดหนองปล้อง) พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา คณะกรรมการวัดชาวบ้านหนองปล้อง ทุกๆท่านร่วมใจเตรียมงาน ตามนวทางปรัชญาเศรษกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก "บวร"  เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารตาม พระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังญปริณายก และเยี่ยมชมร่วมปลูกผักสวนครัว วัดสู่ชุมชน ณ วัดหนองปล้อง ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

      (1) โครงการปลูกผักสวนครัวสู่อำเภอโคกสำโรง  คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี โดย พระเดชพระคุณ พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี มอบพันธุ์ผักสวนครัว ๙๙,๙๙๙ ต้น ให้วัดในเขตจังหวัดลพบุรี วัดสู่ชุมชน (บวร)  ตามโครงการ ปลูกผักสวนครัวนำสุข พอเพียงเพื่อความเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมลงเยี่ยมเยือนโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข  คณะสงฆ์อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๓๔ วัด ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2563
เวลา 07.00 น. เป็นต้นมา

ต่อมาพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี  พระครูภัทรปัญญาวุธ (หลวงพ่อเภก) เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง  คณะสงฆ์เดินทางถึงบริเวณวัดหนองปลอง  พระสุชาติ สุชาโต รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดหนองปล้อง ได้ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมงาน ฯ

จากนั้นผู้ใหญ่ณรงค์ พันธ์สวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้านหนองปล้อง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ สักการหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี, พัฒนาการจังหวัดลพบุรี, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ,คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี และชาวบ้านร่วมปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก "บวร" แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เฟส ๒ โครงการสวนครัวนำสุขพอเพียง เพื่อความเพียงพอตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี โดยการปลูกผักนี้ เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ให้วัดเป็นผู้นำในการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรอบๆวัด มาร่วมกันปลูกผัก เพื่อมีผลผลิตนำออกแจกจ่าย  หากเหลือก็นำออกขาย เพื่อนำรายได้มาจัดไว้เป็นกองกลางของวัดต่อไป


     ททหลังจากเสร็จการปลูกผักสวนครัว ได้ให้สื่อมวลชนถ่ายภาพหมูคณะไว้เป็นที่ระลึก จากนั้น พระสุชาติ สุชาโต รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดหนองปล้อง ได้เดินทางส่งคณะสงฆ์เพื่อเดินทางไปยังวัดอื่นๆในเขตอำเภอโคกสำโรงต่อไป

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวลพบุรี รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.